Commissie voor onderwijs en vervolmaking

De Commissie Onderwijs en Vervolmaking  (CECE) fungeert als adviesorgaan voor ABCIG MATHERA.be zodat haar advies verder kan worden geleid tot de officiële instanties (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Volksgezondheid, RIZIV) en de werkgroepen van de Federale Raad van kinesitherapie.

CECE biedt belangrijke ondersteuning, begeleiding en advies voor kinesitherapeuten met bijzondere bekwaamheid in de Manuele Therapie en kinesitherapeuten met specifieke interesse in Manuele Therapie. Zoals vermeld op de webpagina IFOMPT- commissie, is de Belgische erkenning als Manueel therapeut geregeld door de wet op de bijzondere bekwaamheden in de kinesitherapie (Wetteksten) en de federale en regionale overheden.

CECE geeft informatie over de wet- en regelgeving betreffende de erkenning van de bijzondere bekwaamheid in de Manuele Therapie.

CECE heeft 2 registers opgesteld: een register van het academisch onderwijs in Manuele Therapie en een register van vervolmakingsinstellingen die bijscholingen cursussen, symposia ea organiseren in het domein Manuele Therapie.

Deze registers fungeren als bronnen voor kinesitherapeuten die de bijzondere bekwaamheid Manuele Therapie willen bekomen of behouden.
• Met ingang van 1 januari 2017 zullen alleen kinesitherapeuten met een diploma van het academisch onderwijs in de manuele therapie worden erkend als kinesitherapeuten met bijzondere bekwaamheid  in de Manuele Therapie.
• Het register van vervolmaking in de Manuele Therapie is ook belangrijk. Het behoud van de erkenning wordt beperkt in de tijd (5 jaar) en de manueel therapeut moet  een bewijs van deze vervolmaking  permanente educatie (200 studiepunten binnen 5 jaar) kunnen voorleggen.  Dit register van vervolmaking fungeert als bron voor alle kinesitherapeuten met bijzondere bekwaamheid in de Manuele Therapie die willen erkend blijven.

Leden van de Commissie voor onderwijs en vervolmaking.
Paul Thiry , President of CECE
Nicole Timmerman, coordinator and secretary of CECE
Nadine Van Hollebeke, President of ABCIG MATHERA.be