HELPDESK groepspolis BA AMMA

Hierna worden de belangrijkste voordelen en voorwaarden tot aansluiting bij de groepspolis BA bij AMMA beknopt besproken.

Manueel therapeuten met diploma/certificaat
De groepsverzekering  kost jaarlijks € 235,09 (+ commissie indien u via een makelaar de polis wenst af te sluiten). De polis omvat manuele therapie m.i.v. manipulaties, zelfs zonder voorschrift indien u gediplomeerd bent, en dry needling. 

Studenten
Studenten en starters genieten van speciale voorwaarden. Als starter is de verzekering het eerste jaar gratis. Daarna stijgt dit naar € 45 (2e en 3e jaar) en € 235,09 vanaf het 4e jaar.

Omdat de groepspolis een zeer voordelig tarief én een uitgebreide dekking biedt welke ook nog kan aangepast aan uw wensen, stelt AMMA als uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen studenten manuele therapie van een IFOMPT-erkende academische opleiding (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Université Catholique Louvain-la-Neuve, Université de Liège, Haute école Louvain-en-Hainaut) tot deze groepspolis mogen toetreden.

De uitgebreide dekking omvat immers naast de klassieke BA-dekking ook de vaardigheidstrainingen van alle manuele technieken  (mobilisaties, manipulaties ..) die de student manuele therapie uitvoert in eigen kabinet of in (groeps)praktijken van collega’s en dit zowel op collega's-studenten (mits 'informed consent') als op patiënten (enkel mét voorschrift).

Procedure tot aansluiting 

De groepspolis wordt exclusief aangeboden aan leden van ABCIG MATHERA.be. Uw pogingen om rechtstreeks of via uw makelaar een BA-polis aan gunsttarief ​en met dekking van alle manuele technieken te bekomen zullen vergeefs zijn.

In volgende stappen kan u de groepspolis van AMMA aanvragen . ABCIG MATHERA.be leidt dan uw aanvraag verder naar de verantwoordelijke bij AMMA. Het is om die reden belangrijk dat u een blijvend, persoonlijk emailadres vermeldt en niet het emailadres van uw onderwijsinstelling of van uw tijdelijk werkadres.​

  1. Registreer u op http://www.mathera.be/nl/user/register als lid door een account aan te maken en uw persoonlijke gegevens te vermelden in de verplichte velden van de eerste 2 pagina’s(steps).
  2. Vink aan dat  “U wil genieten van de voordelen van AMMA resp wenst gecontacteerd te worden “. Zo geeft u ons toestemming dat wij uw contactgegevens (naam, mailadres of Tel/GSM Nr) mogen doorgeven aan de groepspolisbeheerder bij AMMA. U kan desgewenst uw vraag tot contactname en/of aansluiting bij de groepspolis via mail toezenden naar info@mathera.be.
  3. ​Betaal uw lidgeld (klik hier voor meer details)

Pas na ontvangst van betaling van uw lidgeld , én de registratie (=account-aanmaak) kan ABCIG MATHERA.be aan AMMA melden dat u als lid aan de voorwaarden tot aansluiting bij de groepspolis voldoet . Vanaf dan wordt alles verder geregeld door AMMA​