Leden | MATHERA.BE

Leden

Als wetenschappelijke vereniging biedt ABCIG MATHERA.be diverse voordelen aan haar individuele leden aan. De leden worden ingedeeld in categorieën die werden opgesteld op basis van de gevolgde opleiding en andere criteria, beschreven in de Ministeriele Besluiten betreffende  de bijzondere beroepsbekwaamheden. De wettekst-bundel MB BBK - AR CPK ManTh Man.pdf is downloadbaar in de Archieven van de Helpdesk die enkele toegankelijk is voor leden .

A-leden zijn  erkende kinesitherapeuten die een erkenningsbesluit bezitten van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie (BBK MT). Enkel deze leden zijn stemgerechtigd. 

B-leden zijn erkende kinesitherapeuten die een diploma bezitten van een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling welke de specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie organiseert conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190​ ).

C-leden  zijn erkende kinesitherapeuten die in specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie zijn in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190).  ​