Lid worden als manueel therapeut | MATHERA.BE

Lid worden als manueel therapeut

Alvast bedankt voor uw interesse in de Axxon Belgian Specialist Group Manual Therapy (ABSG MATHERA).

Meer informatie over de procedure om lid te worden en de ledenvoordelen vindt u hieronder.

Het lidmaatschap ​ABSG MATHERA impliceert dat u ook lid bent van Axxon PTiB en wordt aangegaan voor een periode van een heel kalenderjaar en neemt aanvang op 1 januari en loopt tot 31 december.  Indien u in de loop van een kalenderjaar wenst aan te sluiten, dan wordt slechts een pro rata lidgeld aangerekend. 

Leden genieten van volgende voordelen

 • Nationale en internationale verdediging van de manuele therapie in het algemeen en van de manueel therapeut in het bijzonder;
 • Op de website

  • Vermelding in de lijst met erkende manueel therapeuten mits geldige erkenning
  • Vacaturebank
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke activiteiten en de jaarlijkse Algemene Vergadering met wetenschappelijk programma.
 • Social networking met Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook
 • Regelmatige digitale newsletter
 • Toegang tot wetenschappelijke online vaktijdschriften via CEBAM Digital Library of Health 
 • Voordelige en uitbreidbare verzekering beroepsaansprakelijkheid via de groepspolis bij AMMA.

  • De groepsverzekering - exclusief voor leden - kost jaarlijks € 200,63 (+ commissie indien u via een makelaar de polis wenst af te sluiten).
   De polis omvat manuele therapie m.i.v. manipulaties, zelfs zonder voorschrift indien u gediplomeerd bent, en dry needling.
   Studenten en starters genieten van speciale voorwaarden. Als starter kost de verzekering het eerste jaar € 20. Daarna stijgt dit naar € 35 (2e en 3e jaar) en € 200,63 vanaf het 4e jaar. Een individuele polis komt al snel neer op € 416. U bespaart bijna € 216 !!!
   Meer informatie over de voordelen en voorwaarden vindt u hier. 
 • Amonis biedt onze leden het beste rendement aan voor hun pensioensparen (Sociaal VAP, Gewoon VAP, IPT & groepsverzekering). Geniet ook als geconventioneerde kinesitherapeut van de sociale voordelen RIZIV . Starters genieten extra voordelen. Maak uw interesse kenbaar tijdens het aanmaken van uw account.

 

U kan lid worden in 2 stappen 

Stap 1
Kies in onderstaande tabel het voor u van toepassing zijnde soort lidmaatschap en schrijf het daarmee overeenstemmende lidgeld over op het volgende rekeningnummer BE18 3631 0868 1365 van AXXON met als mededeling “Axxon lidgeld + Mathera”. 

Zorg ervoor dat u uw naam & voornaam (niet de praktijknaam)  in de mededeling vermeldt zodat we uw overschrijving gemakkelijk kunnen terugvinden.

Statuut

Prijs

Zelfstandig statuut 

€ 265

Loontrekkend statuut 

€ 150

Gemengd statuut
(loontrekkend + zelfstandig in bijberoep)

€ 265

Verwante binnen zelfde praktijk
(man,vrouw, broer, zus) of gepensioneerd 

€ 130

Startende kinesitherapeut
(afgestudeerd zomer 2022/winter 2022-2023)

€ 145

Stap 2
Registreer u als lid (= maak uw account aan) op de webpagina http://www.mathera.be/nl/user/register.
De administratieve gegevens op de eerste 2 pagina’s ( step 1 en 2) dienen volledig ingevuld te worden; dit neemt amper 2 minuten in beslag. De volgende 2 pagina’s (step 3 en 4) zijn meer specifiek gericht op de praktijkvoering en bieden informatie aan webbezoekers en –patiënten; deze pagina’s kunnen later worden ingevuld. 
Bij het invullen van de eerste 2 pagina’s vragen wij u met aandrang
- een blijvend geldig e-mailadres op te geven vermits alle verdere communicatie naar dit adres zal verzonden worden. Studenten adviseren wij derhalve hun persoonlijk e-mailadres in te vullen en niet het e-mailadres op hun universiteit/hogeschool of tijdelijk werkadres. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden; zij kunnen door uzelf ten allen tijde aangepast worden. 
- uw interesses aan te vinken voor IFOMPT-erkenning , aansluiting bij AMONIS en/of de BA-groepspolis van AMMA. ABSG MATHERA onderneemt dan de nodige stappen bij deze instanties.
Eens u uw account hebt aangemaakt (en lidgeld hebt betaald)

 • ontvangt u automatisch een bevestiging van uw lidmaatschap op het e-mailadres van uw account
 • kan u in het gebruikersmenu (user menu) in de linker SIDEbar zelf wijzigingen uitvoeren aan uw persoonlijke of professionele data in uw account.
 • hebt u toegang tot het Members Intranet

Hopelijk mogen we u binnenkort verwelkomen als lid. 

 

Ledencategorieën

Na betaling van uw lidmaatschap en het invullen van uw accountgegevens zal het secretariaat u onderbrengen in een van de volgende ledencategorieën welke opgesteld zijn op basis van de Belgische erkenningscriteria van de Bijzondere beroepsbekwaamheden voor Kinesitherapeuten en de IFOMPT-criteria.

Als wetenschappelijke vereniging biedt ABSG MATHERA diverse voordelen aan haar individuele leden aan. De leden worden ingedeeld in categorieën die werden opgesteld op basis van de gevolgde opleiding en andere criteria, beschreven in de Ministeriele Besluiten betreffende  de bijzondere beroepsbekwaamheden. De wettekst-bundel MB BBK - AR CPK ManTh Man.pdf is downloadbaar in de Archieven van de Helpdesk die enkele toegankelijk is voor leden.

A-leden zijn erkende kinesitherapeuten die een erkenningsbesluit bezitten van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie (BBK MT). Enkel deze leden zijn stemgerechtigd. 

B-leden zijn erkende kinesitherapeuten die een diploma bezitten van een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling welke de specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie organiseert conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190​).

C-leden zijn erkende kinesitherapeuten die in specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie zijn in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190).  ​