Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap ​ABCIG, MATHERA.be wordt aangegaan voor een periode van een heel kalenderjaar en neemt aanvang op 1 januari en loopt tot 31 december.  Voor studenten (ManaMa of Postgraduaat MT/MSK) loopt een lidmaatschap van 1 juli tot 31 juni.  

Opmerking: lid zijn van onze vereniging impliceert niet dat u automatisch ook lid bent van Axxon PTiB.  Dit moet u apart regelen en is aan te bevelen (= voorwaarde om stemrecht binnen onze vereniging te hebben)!

Leden genieten van volgende voordelen

 • Nationale en internationale verdediging van de manuele therapie in het algemeen en van de manueel therapeut in het bijzonder;
 • Op de website
  • Vermelding in de lijst met erkende manueel therapeuten mits geldige erkenning;
  • Toegang tot het Members Intranet
  • Vacaturebank
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke activiteiten en de jaarlijkse Algemene Vergadering met wetenschappelijk programma.
 • Social networking met Twitter, LinkedIn en Facebook
 • Digitale newsletter
 • Toegang tot wetenschappelijke online vaktijdschriften via CEBAM Digital Library of Health (uitsluitend bij het effectief en gewoon lidmaatschap)
 • Voordelige en uitbreidbare verzekering beroepsaansprakelijkheid via de groepspolis bij AMMA.
  • De groepsverzekering - exclusief voor leden - kost jaarlijks € 235,09 (+ commissie indien u via een makelaar de polis wenst af te sluiten).
   De polis omvat manuele therapie m.i.v. manipulaties, zelfs zonder voorschrift indien u gediplomeerd bent, en dry needling.
   Studenten en starters genieten van speciale voorwaarden. Als starter is de verzekering het eerste jaar gratis. Daarna stijgt dit naar € 45 (2e en 3e jaar) en € 235,09 vanaf het 4e jaar. 
   Meer informatie over de voordelen en voorwaarden vindt u hier. 

 • Amonis biedt onze leden het beste rendement aan voor hun pensioensparen (Sociaal VAP, Gewoon VAP, IPT & groepsverzekering). Geniet ook als geconventioneerde kinesitherapeut van de sociale voordelen RIZIV . Starters genieten extra voordelen. Maak uw interesse kenbaar tijdens het aanmaken van uw account.

U kan lid worden in 2 stappen 

Stap 1
Kies het toetreffende lidmaatschap in onderstaande tabel. Schrijf het overeenstemmende bedrag over op  rekeningnummer BE85 2350 2025 3006 , op naam van MATHERA.be vzw.
Zorg ervoor dat u uw naam & voornaam (niet de praktijknaam) en “lidmaatschap jaar 20XY”  in de mededeling vermeldt zodat we uw overschrijving gemakkelijk kunnen terugvinden.
Tabel 

Status

Fee

Name of Membership to mention in your Account

Benefits

You are a Manual Therapist

€ 90

 

Standard Membership (Category A, B, C, D, E, G)

Include access to the online CDLH-library

Your are a Medical Doctor

 

€ 90

 

MD Membership

No PT-category

Include acess to the online CDLH-library

 No voting rights within AXXON Physical Therapy in Belgium

You are a Manual Therapist , and second Family Member within the same Family on the same Adress 

€ 45

Secondary Membership

(Category A, B, C, D, E, G)

Only 1 access to the online CDLH-library as per family on the same Address.

You are a student in a University or  Postgraduate MaNaMa Education Program for Manual Therapy.

€ 25

Student Membership

(Category F)

Acces to te online CDLH-library NOT included

Fee for full year -inclusion to the online CDLH-library costs €55 extra                           info at  info@ mathera.be

You just graduated from a University or  Postgraduate MaNaMa Education Program for Manual Therapy..

€ 90

Graduate Membership

(Category A, B, C, D, E, G)

Membership included for the remaining time in the Year of Graduation

+ Standard Membership access to the online CDLH-library in the next Calendar Year.

 

Stap 2
Registreer u als lid (= maak uw account aan) op de webpagina http://www.mathera.be/nl/user/register.
De administratieve gegevens op de eerste 2 pagina’s ( step 1 en 2) dienen volledig ingevuld te worden; dit neemt amper 2 minuten in beslag. De volgende 2 pagina’s (step 3 en 4) zijn meer specifiek gericht op de praktijkvoering en bieden informatie aan webbezoekers en –patiënten; deze pagina’s kunnen later worden ingevuld. 
Bij het invullen van de eerste 2 pagina’s vragen wij u met aandrang
- een blijvend geldig e-mailadres op te geven vermits alle verdere communicatie naar dit adres zal verzonden worden. Studenten adviseren wij derhalve hun persoonlijk e-mailadres in te vullen en niet het e-mailadres op hun universiteit/hogeschool of tijdelijk werkadres. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden; zij kunnen door uzelf ten allen tijde verbeterd worden. 
- uw interesses aan te vinken voor IFOMPT-erkenning , aansluiting bij AMONIS en/of  de BA-groepspolis van AMMA. ABCIG MATHERA.be onderneemt dan de nodige stappen bij deze instanties.
Eens u uw account hebt aangemaakt (en lidgeld hebt betaald)

 • ontvangt u automatisch een bevestiging van uw lidmaatschap op het e-mailadres van uw account
 • kan u in het gebruikersmenu (user menu) in de linker SIDEbar 
  • zelf uw factuur downloaden via de link "Facturen"
  • kan u zelf wijzigingen uitvoeren aan uw persoonlijke of professionele data in uw account.
 • hebt u toegang tot het Members Intranet

Hopelijk mogen we u verwelkomen als lid. 

Ledencategorieën

Na betaling van uw lidmaatschap en het invullen van uw accountgegevens zal het secretariaat u onderbrengen in een van de volgende ledencategorieën welke opgesteld zijn op basis van de Belgische erkenningsciteria van de Bijzondere beroepsbekwaamheden voor Kinesitherapeuten en de IFOMPT-criteria.

A- Leden
A- Leden zijn kinesitherapeuten die een specifieke opleiding of afstudeerrichting in de manuele therapie met vrucht hebben gevolgd in een door de bevoegde overheid opgerichte , gesubsidieerde of erkende instelling, gestaafd door een diploma of getuigschrift van deze instelling.
Deze omschrijving is conform Art 2, 2° van de ministeriele besluiten betreffende de gemeenschappelijke erkenningscriteria van de Bijzondere beroepsbekwaamheden (MB BBGC) en de bijzondere erkenningscriteria voor de Bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie (MB BBMT).
A-leden zijn binnen Axxon BCIG, MATHERA.be stemgerechtigde leden op voorwaarde dat zij én Axxon-lid zijn én voldoen aan de IFOMPT-normen De IFOMPT-regelgeving bepaalt immers dat alleen manueel therapeuten ‘stemrecht’ binnen Axxon BCIG, MATHERA.be krijgen indien lidmaatschap bij Axxon PTiB kan worden aangetoond.

B- Leden
B- Leden zijn kinesitherapeuten die de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan de overgangsbepalingen, zoals bepaald in hoofdstuk IV van het MB BBMT. Zodra deze leden aan die criteria voldoen, worden zij “A-leden”

C- Leden
C- Leden zijn kinesitherapeuten die een erkenningsgetuigschrift Manuele Therapie kunnen voorleggen, uitgereikt door de representatieve vereniging voor België in IFOMPT. Deze leden worden A- leden zodra zij aan de criteria voldoen van de Ministerieel Besluiten op de Bijzondere Bekwaamheden.

D- leden
D-leden zijn leden met aangetoonde interesse in de manuele therapie. Aangetoonde interesse betekent:
O lid zijn van een vereniging in het domein manuele therapie ;
O deelnemen aan intercollegiaal overleg in het domein manuele therapie;
O deelnemen aan activiteiten ( congressen, cursussen, ….) in het domein manuele therapie;>
O werkzaam zijn in een setting waar de manuele therapie wordt beoefend en voldoende ervaring kunnen aantonen en patiëntencontacten hebben in het domein van de manuele therapie.
Daarnaast dienen D-leden binnen een redelijke termijn te streven naar het bekomen van A-lidmaatschap.

E- leden
E-leden zijn manueel therapeuten die een, door de IFOMPT- Member Organisation erkende opleiding hebben gevolgd maar geen Belgische erkenning als kinesitherapeut bezitten.

F- leden
F-leden (aspirant leden= studenten) zijn personen die een specifieke opleiding in de manuele therapie volgen die leidt tot het behalen van een diploma of getuigschrift van manuele therapie

G- leden
G-leden zijn personen die omwille van hun verdiensten op wetenschappelijk en/of politiek vlak, op nationaal en/of internationaal vlak als erelid worden aangenomen.