Wat is manuele therapie ? | MATHERA.BE

Wat is manuele therapie ?

In het Ministerieel Besluit betreffende de bijzondere bekwaamheid Manuele therapie wordt manuele Therapie omschreven als “ een specifiek domein binnen de kinesitherapie dat zich richt op neuromusculoskeletale aandoeningen, gebaseerd op klinisch redeneren, gebruik makend van specifieke diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele handgrepen/ technieken en therapeutische oefenvormen”.

Manuele therapie is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie en aangepast aan het biopsychosociaal gezondheidsprofiel van de patiënt.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing.

Manuele therapie: voor wie ? 

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor de gehele bevolking, voor elke leeftijd, voor elk beroep.

Sportblessures.

Ook intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma. De manueeltherapeut is hiervoor ideaal geplaatst.

Met manuele therapie worden stroeve gewrichten en spieren losgemaakt en zeurende pijn vermindert of ongedaan gemaakt. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut namelijk naar de oorzaak in het gehele lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.