Wie zijn wij ? | MATHERA.BE

Wie zijn wij ?

De ABSG MT/MATHERA is de enige door Axxon PTiB erkende vertegenwoordiger voor het specifiek domein Manuele Therapie in nationale en internationale organisaties.

Organogram
Raad van Bestuur
Wetenschappelijke Commissie
IFOMPT-werkgroep
Commissie voor onderwijs en vervolmaking
Leden
Historiek

 

4.1. MATHERA

MATHERA is de nationale vereniging van Manuele Therapie. Samen met Axxon, de Belgische beroepsfederatie voor kinesitherapie, verdedigen we de belangen van onze leden:

 • Profileren en positioneren van de manuele therapie naar diverse stakeholders in de gezondheidszorg en beleidsmakers
 • Versterken van de positie van de manueel therapeut als regisseur bij (complexe) musculoskeletale stoornissen of beperkingen.
 • Maatschappelijke meerwaarde aantonen van manuele therapie op welbevinden, zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie

 

4.2. Raad van Bestuur  

 • Voorzitter: Vanthillo Bart, Gent
 • Ondervoorzitter : Hage Renaud, Bruxelles
 • Secretaris : De Cock Kristof, Beveren
 • Penningmeester : Jacobsen Inge, Sint-Amandsberg
 • IFOMPT-representative : Vanthillo Bart, Gent

Bestuurders :

 • Dankaerts Wim, Tienen
 • Datoussaid Kader, Waterloo
 • Grosdent Stéphanie, Theux
 • Larock Caroline, Sprimont
 • Malone Shaun, Brasschaat
 • Pitance Laurent, Bruxelles
 • Proost Jozef, Vosselaar
 • Scafoglieri Aldo, Massemen
 • Thiry Paul, La Louvière
 • Van Den Berg Nico, Geel-Zammel
 • Van Hoof Wannes, Leuven
 • Vermeir Pieter, Humbeek
 • Wolfs Sebastien, Louveigne

Binnen de raad van bestuur zijn er drie werkgroepen en twee adviesgroepen

 • PR & Dienstverlening aan de leden
 • Permanente wetenschappelijke navorming
 • IFOMPT-monitoring 
 • Beleidsondersteuning
 • Internationale representatie

           

4.3. Wetenschappelijke Commissie 

De Wetenschappelijke Commissie (WC) biedt belangrijke ondersteuning, begeleiding en advies aan ABSG - MATHERA betreffende het beleid en alle wetenschappelijke aspecten van het werkprogramma.

De commissie beoogt via aanbevelingen de continuïteit in de planning en de ontwikkeling van opleidings- en vervolmakingsprogramma’s en activiteiten te verzekeren en de organisatie van het Europese Congres Manuele Therapie (ECMT) om de 2 jaar te garanderen.

Het Wetenschappelijk Comité komt een paar keer per jaar samen om de prioriteiten vast te leggen en activiteiten te plannen.

Leden van de Wetenschappelijke Commissie

De commissie bestaat uit academici die elk een universitaire onderwijs- en researchprogramma in het domein Manuele Therapie representeren.

 • Prof. Dr. Cagnie Barbara, UGent
 • ​Prof. Dr. De Pauw Joke, UAntwerpen
 • Prof. Dr. Dankaerts Wim, KU Leuven
 • Prof. Dr. Demoulin Christophe, ULiège
 • Prof. Dr. Pitance Laurent, UC Louvain
 • Prof. Dr. Sobczak Stéphane, HELB-Ilya Prigogine
 • Dr. Stenneberg Martijn, VU Brussel

 

4.4. IFOMPT-werkgroep 

ABSG MATHERA.be is de lidorganisatie (MO) van de Internationale Federatie van Manipulatieve Fysiotherapeuten (IFOMPT). De erkenning als IFOMPT-lidorganisatie betekent dat de opleidingen Manuele Therapie voldoen aan de educatieve ​IFOMPT-normen voor Advanced Orthopaedic Manual Physiotherapy.

De IFOMPT Commissie van ABSG MATHERA.be is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de certificaten en diploma's van kinesitherapeuten die een IFOMPT erkend educatief programma in België hebben voltooid. kinesitherapeuten met een Master of Science of postgraduate academische master in Manuele Therapie kunnen de IFOMPT- erkenning als manueel therapeut verkrijgen.

De Belgische erkenning als Manueel therapeut echter wordt geregeld door de wetten op de Bijzondere Bekwaamheden in de kinesitherapie en de federale en regionale overheden (wetteksten in de archieven van het Intranet).

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de verschillende wettelijke aspecten die verband houden met het beroep van kinesitherapeut (afgifte van het visum Kinesitherapie, de bevoegdheid om de normen te bepalen waaraan kinesitherapeuten moeten voldoen om de erkenning van hun bijzondere bekwaamheid te bekomen en te behouden.

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de administratieve en uitvoerende aspecten in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië (erkenning van professionele diploma's van Belgische en buitenlandse kinesitherapeuten, bepaling van de contingentering , het beheer van de erkenningscommissie).

Voor alle informatie over opleidingen en vervolmakingen tot Kinesitherapeut en Kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid, verwijzen wij naar de websites van de Franse en Vlaamse Gemeenschap van België (www.enseignement.be en www.vlaanderen.be).

Leden van de ABSG IFOMPT- werkgroep

 • Kader Datoussaid 
 • Kristof De Cock
 • Shaun Malone
 • Aldo Scafoglieri 
 • Bart Vanthillo
 • Sebastien Wolfs

Bart Vanthillo is de IFOMPT- vertegenwoordiger voor België.

 

4.5 Historiek

Sinds 31 januari 2013 hebben de 2 grootste Belgische verenigingen voor manueeltherapeuten , de BVMT-ABTM en de BWMT zich verenigd tot één  vereniging onder de naam MATHERA.be (Manual Therapy Association Belgium vzw).

Eind 2012 had een overduidelijke meerderheid van BWMT-leden zich akkoord verklaard met een fusie en overname tussen BVMT-ABTM en BWMT.  Op een bijzondere Algemene Vergadering van BVMT-ABTM op 31/01/2013 werd met een 2/3de meerderheid deze fusievereniging door de leden goedgekeurd. MATHERA.be nam vanaf dan ook de fakkel over van BVMT-ABTM als IFOMPT lid-vereniging voor België. In België voldoet elke universitair opgeleide manueel therapeut aan de internationale standaarden van het IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), welke een subgroep is van het WCPT (World Confederation for Physical Therapy), de door WHO erkende wereldorganisatie voor kinesitherapeuten.

Door de samensmelting van beide verenigingen - elk met meer dan 20 jaar ervaring - en het opnemen van studenten en afgestudeerde manueel therapeuten van zowel de Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, KU Leuven, UGent en VU Brussel) als Waalse universiteiten (UC Louvain en U Luik) en hogescholen (Haute Ecole Louvain en Hainaut) werd MATHERA.be een krachtige groep die zowel nationaal als internationaal de belangen van de manuele therapie in het algemeen en de wetenschappelijke ernst en beroepsfierheid van elke manueel therapeut in het bijzonder hoog in het vaandel draagt. 

In de Raad van Bestuur zetelen naast oud-bestuursleden van BVMT-ABTM en BWMT ook afgevaardigden van elke Belgische universiteit die manuele therapie doceren.

Op 02/12/2014 werd  MATHERA.be officieel door AXXON PTiB - Physical Therapy in Belgium erkend als Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy. Voortaan noemen we 'Axxon BCIG, MATHERA.be', afgekort als ABCIG MATHERA.be 

Sinds 01/01/2018 wordt de ABCIG MATHERA.be nu een jointventure waarbij lidmaatschap van zowel AXXON als van  MATHERA vereist wordt en  het lidgeld samen geïndt wordt. Zonder lidmaatschap van AXXON kan men geen lid worden van de ABCIG MATHERA.be

Sinds 01/01/2021 verandert elke ABCIG waarvan voor het kinesitherapeutisch subdomein dat ze vertegenwoordigt een wettelijke Bijzondere Beroepsbekwaamheid bestaat, van naam. Sindsdien is de naam van onze vereniging gewijzigd in ABSG MATHERA (Axxon Belgian Specialist Group).