IFOMPT- commissie | MATHERA.BE

IFOMPT- commissie

ABSG MATHERA.be is de lidorganisatie (MO) van de Internationale Federatie van Manipulatieve Fysiotherapeuten (IFOMPT). De erkenning als IFOMPT-lidorganisatie betekent dat de opleidingen Manuele Therapie voldoen aan de educatieve ​IFOMPT-normen voor Advanced Orthopaedic Manual Physiotherapy. 
De IFOMPT-werkgroep van ABSG MATHERA.be is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de certificaten en diploma's van kinesitherapeuten die een IFOMPT-erkend educatief programma in België hebben voltooid. Kinesitherapeuten met een Master of Science of postgraduate academische master in Manuele Therapie kunnen de IFOMPT- erkenning als manueel therapeut verkrijgen. Daarnaast volgt deze werkgroep de vijfjaarlijkse IFOMPT-monitoring op. Tijdens deze internationale visitatie wordt nagekeken in hoeverre de Belgische opleidingen voldoen aan de Educational Standards van IFOMPT. 

De Belgische erkenning als Manueel therapeut echter wordt geregeld door de wetten op de Bijzondere Bekwaamheden in de kinesitherapie en de federale en regionale overheden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de verschillende wettelijke aspecten die verband houden met het beroep van kinesitherapeut (afgifte van het visum Kinesitherapie, de bevoegdheid om de normen te bepalen waaraan kinesitherapeuten moeten voldoen om de erkenning van hun bijzondere bekwaamheid te bekomen en te behouden.

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de administratieve en uitvoerende aspecten in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië (erkenning van professionele diploma's van Belgische en buitenlandse kinesitherapeuten, bepaling van de contingentering , het beheer van de erkenningscommissie).

Voor alle informatie over opleidingen en vervolmakingen tot Kinesitherapeut en Kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid, verwijzen wij naar de websites van de Franse en Vlaamse Gemeenschap van België (www.enseignement.be en www.zorg-en-gezondheid.be).