Voor collega's | MATHERA.BE

Voor collega's

1. Bijzondere Beroepsbekwaamheid

Sinds 1 januari 2015 zijn er bij wet zes Bijzondere Beroepsbekwaamheden erkend, waaronder de Bijzondere Beroepsbekwaamheid voor Manuele Therapie (BB MT).

Na het volgen van een aanvullende opleiding (Master na Master of Postgraduaat) en één jaar werken onder toezicht van een manueel therapeut, kan je als kinesitherapeut een erkenning aanvragen voor een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie. Om deze erkenning ook in de toekomst te mogen behouden, is het vanaf 2017 eveneens vereist om een navormingsportfolio bij te houden van gevolgde manueel therapeutisch relevante cursussen, symposia, congressen, ... Vanaf het ogenblik dat u uw erkenningsbesluit van de VECK (Vlaamse Erkenningscommissie Kinesitherapie) ontvangt, start uw periode van 5 jaar waarbinnen u 200 accreditatie-punten (2 punten per effectief gevolgd uur navorming) dient te verzamelen indien u uw erkenning wenst te behouden.

De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.

 

2. IFOMPT-erkenning 

Het IFOMPT - International Federation of Orthopaedic Manual Physical Therapitst, is een subgroup binnen het WCPT - World Confederation Physical Therapy (die op haar beurt deel uimaakt van de WHO - World Health Organisation).  Het IFOMPT heeft als doel manueel therapeuten van over de hele wereld samen te brengen en streeft naar een kwalitatieve opleiding van manueel therapeuten.  Hierdoor heeft zij 'educational standards' uitgevaardigd waaraan elke opleiding manuele therapie minimaal zou moeten voldoen.  

Elke manueel therapeut die in België afstudeert aan een door het IFOMPT-erkende opleiding wordt daardoor automatisch via MATHERA een IFOMPT-erkenningsnummer toegekend en zal worden opgenomen in de lijst van 'IFOMPT-erkende manueel therapeuten'.  Dit is een internationale erkenning en heeft helemaal niets te maken met de hierboven vermelde Belgische erkenning als kinesitherapeut met een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie.  Iemand met een IFOMPT-erkenning beschikt dus niet automatisch over een Bijzondere Beroepsbekwaamheid.  De criteria voor het bekomen van beide erkenningen zijn dus verschillend.

Collega's die hier een online account aanmaken, zullen hun IFOMPT-certificaat daarin kunnen terugvinden.