MATHERA: Veelgestelde vragen

FAQ's

Als erkende Belgische vereniging voor manuele therapeuten begrijpen we dat de wereld van manuele therapie soms complex kan lijken. Ons doel is om het voor jou eenvoudiger te maken. Daarom willen we ervoor zorgen dat zowel onze (toekomstige) leden als onze patiënten toegang hebben tot alle juiste informatie.

Op deze pagina heb je toegang tot antwoorden op de meest voorkomende vragen die we van patiënten en (toekomstige) leden ontvangen. We hopen dat deze pagina je zal helpen om manuele therapie, onze werking, diensten en het niveau van ondersteuning dat we bij MATHERA bieden beter te begrijpen.

Over MATHERA

MATHERA bevordert kwaliteit binnen de manuele therapie en verbindt manueel therapeuten zodat zij samen blijven groeien en hoogwaardige patiëntgerichte zorg kunnen blijven verlenen.

De AXXON Belgian Specialist Group (ABSG) Manuele Therapie, of kortweg MATHERA, is de enige Belgische vereniging voor en door manueel therapeuten. MATHERA zet zich in voor de (nationale en internationale) belangen van manueel therapeuten, zowel inhoudelijk als om hun positie binnen de gezondheidszorg te versterken. We bevorderen en waarborgen de kwaliteit en groei van het vakgebied door voortdurend in te spelen op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

De statutaire doelstellingen van MATHERA zijn:

 • samenbrengen van collegae met een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie
 • collega’s informeren in verband met de wettelijke eisen tot erkenning als manueel therapeut en het behoud ervan
 • het behartigen van de belangen van manuele therapie in het algemeen en van haar leden in het bijzonder naar alle stakeholders en partners binnen de gezondheidszorg en promotie van MT
 • de representatie van de Belgische kinesitherapeuten die de manuele therapie toepassen in binnen- en buitenland
 • branding’ van het merk ‘manuele therapie
 • uniformiseren van de Belgische erkende opleidingen met de IFOMPT Educational Standards
 • opstellen/bijstellen van het specifieke beroepscompetentieprofiel
 • bevorderen van wetenschappelijk, maatschappelijk en ethisch verantwoord uitoefenen van de manuele therapie
 • stimuleren van ‘evidence based’ MT-praktijkvoering.
 • bevorderen van legitimatie en verdere ontwikkeling van manuele therapie door het
  1. bewaken van de wetenschappelijke evidentie
  2. organiseren van wetenschappelijke beroepsinhoudelijke competenties (lezingen, webinars, peer reviews, congressen, publicaties richtlijnen, …)
  3. aanmoedigen van onderzoek door manuele therapeuten
  4. stimuleren van medewerking aan wetenschappelijke MT-publicaties

Het lidmaatschap ​ABSG MATHERA impliceert dat u ook lid bent van Axxon PTiB en wordt aangegaan voor een periode van een heel kalenderjaar en neemt aanvang op 1 januari en loopt tot 31 december.  Indien u in de loop van een kalenderjaar wenst aan te sluiten, dan wordt slechts een pro rata lidgeld aangerekend.  U vindt hier een overzicht van de lidgelden.

U neemt dan best contact op het het AXXON Infopunt via info.nl@axxon.be of telefonisch via 02 709 70 80 en geeft duidelijk aan dat u AXXON-lid wenst te worden én wil aansluiten bij de ABSG Manuele Therapie | MATHERA.

U zal via een online account extra info moeten aanleveren om te controleren of u voldoet aan de toetredingscriteria van MATHERA. 

MATHERA kent 4 ledencategorieën, al dan niet met stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.  Wie aansluit heeft reeds of streeft naar het behalen en aanvragen van een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie.

 1. Effectieve leden
  • AXXON-lid + houder Bijzondere Beroepsbekwaamheid MT
  • mét stemrecht
 2. Geassocieerde leden
  • AXXON-lid + aanvraag Bijzondere Beroepsbekwaamheid
  • IFOMPT-erkende opleiding (buiten België)
  • geen stemrecht
 3. Aspirant-leden
  • kinesitherapeuten in een erkende opleiding manuele therapie
  • geen stemrecht
 4. Ere-leden
  • verdienstelijke bijdrage aan de manuele therapie in België
  • geen stemrecht

1. Je maakt deel uit van dé enige representatieve groep van manueel therapeuten in België. Een groep voor en door manueel therapeuten waarbij ieder lid aan dezelfde criteria voldoet: het streven naar het behalen en behouden van een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in Manuele Therapie (BB MT).  De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.

2. U ondersteunt via de ABSG MATHERA de belangen van de manuele therapie in het algemeen en van de manueel therapeut in het bijzonder.

3. Uw praktijkgegevens kunnen worden geconsulteerd door potentiële patiënten en voorschrijvende artsen

4. Je kan gratis (of tegen zeer sterk gereduceerde ledentarief) alle wetenschappelijke activiteiten (lezingen, ECMT-congres, …) bijwonen.

5. Je wordt via sociale media en digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van wat leeft binnen de (inter)nationale wereld van de manuele therapie.

6. Bespaar op jaarbasis met de voordelige en uitbreidbare verzekering beroepsaansprakelijkheid via de groepspolis bij onze preferentiële partner AMMA.

 • De groepsverzekering – exclusief voor leden – kost jaarlijks € 200,63 (+ commissie indien u via een makelaar de polis wenst af te sluiten).
 • De polis omvat manuele therapie m.i.v. manipulaties, zelfs zonder voorschrift indien u gediplomeerd bent, en dry needling.
 • Studenten en starters genieten van speciale voorwaarden. Als starter kost de verzekering het eerste jaar € 20. Daarna stijgt dit naar € 35 (2e en 3e jaar) en € 200,63 vanaf het 4e jaar. Een individuele polis komt al snel neer op € 416. U bespaart bijna € 216 !!!
 • Meer informatie over de voordelen en voorwaarden vindt u hier.

7. Via onze preferentiële partner AMONIS hebt u gunstige voorwaarden en het beste rendement op het vlak van Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) / Gewaarborgd Inkomen / Groepsverzekering en Individuele Pensioentoezegging. Geniet ook als geconventioneerde kinesitherapeut van de sociale voordelen RIZIV . Starters genieten extra voordelen. Maak uw interesse kenbaar tijdens het aanmaken van uw account.

 1. Omdat je trots bent deel uit te maken van de in België enige representatieve vereniging voor en door manueel therapeuten
 2. Omdat je tot een uniek groep van manueel therapeuten mét een Bijzondere Beroepsbekwaamheid wil behoren
 3. Omdat je vindt dat verbinding met collega’s altijd een meerwaarde heeft
 4. Omdat je overtuigd bent dat therapeut zijn mét een BB MT
  • voor meer transparantie zorgt binnen het vakgebied kinesitherapie
  • de competenties in het werkveld op een heldere manier in beeld brengt
  • een waarborg is voor de kwaliteit van verleende zorg
 5. Omdat je het meer dan normaal vindt dat je als manueel therapeut vertegenwoordigd bent op alle niveau’s binnen de gezondheidszorg

Voor alle vragen die manueel therapeutisch relevant zijn, contacteer je MATHERA via mail (info@mathera.be).

Voor meer algemene informatie over lidmaatschap, facturatie, praktijkvoering, juridisch, … neem je best contact op met het AXXON Infopunt via mail (info.nl@axxon.be) of telefonisch op 02 709 70 80.

Over manuele therapie

Onderzoek bevestigt dat manipulatieve therapie, samen met educatie en oefentherapie, leidt tot meer efficiente pijnvermindering en herstel. Technieken zoals manipulaties hebben positieve effecten aangetoond bij het verminderen van spierpijn en -spanning, en het herstellen van normale gewrichtsbeweeglijkheid.

Manueel therapeuten maken gebruik van wetenschappelijke en klinische bewijsvoering, evenals het biopsychosociale kader van elke individuele patiënt, als richtlijn voor het toepassen van manipulaties.

Een belangrijke doelgroep zijn patiënten met lage rugpijn. Er bestaat een sterke evidentie dat manipulaties een meerwaarde bieden in de acute en subacute fase.

Bij chronische lage rugpijn is de evidentie matig tot sterk. Andere behandelingen in combinatie met manipulaties geeft beduidend betere resultaten, dan zonder.(1) Manuele therapie bij lage rugpijn is dus effectief en blijkt ook kosteneffectief. (4)(5)  Dit is volledig conform het zorgpad lage rugpijn en radiculaire pijn (KCE-richtlijn, Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, 2017)

 Dezelfde resultaten werden gevonden bij de behandeling van nekpijn: manuele therapie geeft sneller resultaat, is meer effectief en kost minder. (3)

Bij chronische muskuloskeletale afwijkingen en pijn is er evidentie voor het gebruik van educatie rond pijnneurowetenschap. (6) Bij patiënten met lage rugpijn en nekarmpijn op neurogene basis wordt eerder het gebruik van neurogene mobilisatietechnieken ondersteund. (8) Ook bij de behandeling van een ruime waaier aan andere pathologiëen, zoals osteoartritis van de knie, (9, 10) temporomandibulaire dysfuncties (2), carpal tunnel syndroom ( 7)… is een rol voor manuele therapie aangetoond.

Referenties:

  1- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976749
  2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26144684
  3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12714472
  4- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15556954
  5- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24986566
  6- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27351541
  7- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26281946
  8- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28704626
  9- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27860218
10- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28535547

Gewrichtsmanipulaties zijn geavanceerde technieken die kunnen helpen om pijn te verminderen en de beweging en functie te verbeteren. Hierbij wordt een snelle, krachtige beweging toegepast over een kleine bewegingsruimte in een gewricht. Dit helpt om pijnpatronen te veranderen en laat de patiënt minder pijn ervaren.

Manuele therapie heeft oude wortels en kan worden teruggevoerd naar verschillende culturen door de geschiedenis heen. De praktijk van het gebruik van aanraking en handmatige technieken voor genezing of herstel maakte deel uit van de traditionele geneeskunde in veel beschavingen. Het is echter moeilijk om een specifieke oprichtingsdatum voor manuele therapie aan te wijzen, omdat het in de loop van de tijd en over verschillende culturen heen is geëvolueerd.

In de moderne context is manuele therapie beïnvloed door verschillende gezondheidszorgberoepen, waaronder kinesitherapie, osteopathie en chiropractie. Elk van deze disciplines heeft zijn eigen geschiedenis en oprichters, die ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van moderne manuele therapie-technieken.

1. Kinesitherapie: Hoewel niet opgericht door een enkel individu, heeft kinesitherapie als beroep zijn wortels in revalidatiepraktijken die tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden. De American Physical Therapy Association (APTA) werd opgericht in 1921. De oprichting van een International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) in 1974 heeft echter een cruciale rol gespeeld in de internationale ontwikkeling van de orthopedische manuele therapie (OMPT), door het aanmoedigen van evidence-based praktijken en de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderzoek. Door de oprichting van IFOMPT ontstond een internationaal forum over manuele therapie als specialisme binnen de kinesitherapie. De daaropvolgende decennia staan bekend voor de groei en verspreiding van de manuele therapie door middel van wereldwijde cursussen van gerenommeerde kinesitherapeuten binnen dit specialistisch vakgebied.

2. Osteopathie: Opgericht door Andrew Taylor Still in het laatste deel van de 19e eeuw. Hij ontwikkelde osteopathische principes en technieken met de nadruk op het bewegingsapparaat en de verbinding met de algemene gezondheid.

3. Chiropractie: Opgericht door D.D. Palmer in 1895. Chiropractische zorg richt zich voornamelijk op de wervelkolom en het zenuwstelsel, met handmatige aanpassingen als centrale behandelingsmethode.

Het ontstaan van en de evolutie tot de manuele therapie (MT) zoals we die vandaag kennen in België, was slechts mogelijk door onderstaande mijlpalen.

Collegae die zich vóór 1984 verder wensten te verdiepen in musculoskeletale behandelmogelijkheden konden in België nergens terecht en moesten naar Noorwegen (Kaltenborn, Evjent), Australië (Maitland, McKenzie), USA (Paris), Canada (Lamb), UK (Cyriax, Grieve), …  In 1974 groepeerden deze opleidingen zich in IFOMPT – International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (www.ifompt.org). Vanaf 1984 besloten Belgische collega’s om in ons land zelf vorming (FILAX, BIMOMT, PAVOMT) in te richten.

Vanaf 1989 werd gestart met de academische opleidingen MT:  aan de VU Brussel resulterend in een MSc Manual Therapy.  De U Gent begon in 1996 met een postgraduaat MT, de KU Leuven vanaf 2008. Sinds 2018 studeren ook manueel therapeuten af aan de U Antwerpen.  In Brussel en Wallonië bestaat sinds 2012 de mogelijkheid om een postgraduaat manuele therapie te behalen aan de UC Louvain-la-Neuve en in 2013 startte ook de U Luik en Haute École Louvain-Hainaut (maar deze laatste is ondertussen wel gestopt). Meer recent kwamen daar CREA-Haute École Libre de Bruxelles en de UL Bruxelles bij.

In 1990 werd België door IFOMPT erkend als RIG – Registered Interest Group en in 1996 als MO – Member Organisation: elke Belgische academische opleiding MT streeft sindsdien de norm op gebied van onderwijs en vorming (in 1975 via de ‘Educational Standards’ door IFOMPT vastgelegd) na.

De eerste afgestudeerde manueel therapeuten verenigden zich sinds 1991 in BWMT – Belgisch Wetenschappelijke vereniging Manuele Therapie en BVMT-ABTM / Belgische Vereniging Manuele Therapie – Association Belge en Thérapie Manuelle. Maar in 2013 fuseerden beide alumni-verenigingen, elk met meer dan 20 jaar ervaring, tot MATHERA.be (Manual Therapy Association Belgium), sindsdien de Belgische IFOMPT lid-vereniging. Door de fusie en het lidmaatschap van studenten en afgestudeerden van zowel de Vlaamse als Waalse academische opleidingen MT werd MATHERA.be een krachtige groep die, zowel nationaal als internationaal, de belangen van MT in het algemeen en de wetenschappelijke ernst en beroepsfierheid van elke manueel therapeut in het bijzonder hoog in het vaandel draagt.  Het bestuur heeft naast oud-bestuursleden van BVMT-ABTM en BWMT ook afgevaardigden (professoren, docenten) van elke Belgische academische opleiding MT.

Om als IFOMPT-afgevaardige te kunnen blijven functioneren, werd MATHERA.be in 2014 officieel door AXXON PTiB – Physical Therapy in Belgium erkend als Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy. Begin 2018 werd ABCIG MT/MATHERA een jointventure waarbij gekoppeld lidmaatschap van zowel AXXON als MATHERA een vereiste werd. En sinds begin 2021 is deze vereniging omgevormd tot de AXXON Belgian Specialist Group (ABSG) Manuele Therapie of kortweg MATHERA.

Over de opleiding manuele therapie

Manuele therapie is een Bijzondere Bekwaamheid binnen de kinesitherapie die zich richt op de functioneringsproblemen van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. De klachten uiten zich in het neuromusculoskeletale domein, hangen samen met beperkingen in activiteiten en participatie en kunnen de algemene gezondheid ongunstig beïnvloeden. De balans belasting- belastbaarheid wordt in onevenwicht gebracht. De wervelkolom en/of extremiteiten spelen hierbij een centrale rol.

De manueel therapeut handelt op basis van het klinisch redeneren en gebruikt specifieke behandelingstechnieken waaronder manuele technieken en oefentherapie. Bij chronische pijn worden ook de meest recente pijn neurofysiologische principes gehanteerd: advies, inzicht, educatie.

De manueel therapeut baseert zich op de beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie en benadert vanuit het biopsychosociaal kader iedere individuele patiënt op holistische wijze.

Er worden functioneringsproblemen behandeld waarvoor wetenschappelijke evidentie bestaat voor de effectiviteit van het manueel therapeutisch handelen. Verder bestaat wereldwijd voor het manueel therapeutisch handelen klinische evidentie met een brede(expert)consensus binnen de kinesitherapie en haar specifieke domein

Manuele therapie biedt kinesitherapeuten dus talrijke voordelen:

 • Beter kunnen identificeren, begrijpen en behandelen van een breed scala aan aandoeningen
 • Gebruik van hands-on evaluatie- en behandelingstechnieken die de nauwkeurigheid en resultaten verbeteren
 • Integratie van onderzoek in de evaluatie en behandeling, wat leidt tot meer consistente resultaten
 • Rekening houden met de totale impact van het letsel, inclusief functies en dagelijks leven, zoals familie, werk, hobby’s, emoties en relaties.
 • Holistische benadering van aandoeningen, niet alleen gericht op pijn, maar ook op de oorzaak ervan, genezing en herstel, langetermijneffecten op gewrichten, zenuwen, organen, evenwicht, coördinatie en medicatie.
 • Mogelijkheid om manipulaties uit te voeren als behandelingstechniek.

Om in aanmerking te komen voor een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie is een erkende Belgische opleiding manuele therapie noodzakelijk. Dit is altijd gespecialiseerd onderwijs van de derde cyclus: een Master na Master of een postgraduaat. Basisvereiste voor deze opleiding is houder zijn van een masterdiploma van academisch niveau.

In België zijn er momenteel 8 erkende opleidingen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere niet-academische opleidingen in manuele therapie (vaak slechts enkele weekends per jaar) die claimen ook ‘manueel therapeuten’ te vormen. Maar omdat deze opleidingen niet door de Belgische overheid worden erkend, zullende kinesitherapeuten die deze opleidingen hebben gevolgd, nooit de titel ‘manueel thereapeut’ mogen gebruiken. Wenst u zeker te zijn of uw therapeut een erkend manueel therapeut is, vraag naar het erkenningsbesluit Bijzondere Beroepsbekwaamheid van de VECK.

De huidige academische opleiding is meestal gebaseerd op de ‘Educational Standards’ van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMPT), de vereniging van manueel therapeuten op wereldvlak. Maar niet elke door de Belgische wet erkende opleiding is daarom ook internationaal erkend door IFOMPT. En IFOMPT erkenning volgt pas na een internationale audit/visitatie van de opleiding.

Sinds 1 januari 2015 zijn er tot nu zes Bijzondere Beroepsbekwaamheden bij wet erkend, waaronder de Bijzondere Beroepsbekwaamheid voor Manuele Therapie (BB MT).

Na het volgen van een aanvullende opleiding (Master na Master of Postgraduaat) en één jaar werken onder toezicht van een manueel therapeut, kan je als kinesitherapeut een erkenning aanvragen voor een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie. Therapeuten werkzaam in Vlaanderen doen een digitale aanvraag via het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het is de Vlaamse Erkenningscommissie Kinesitherapie (VECK) die een erkenningsbesluit aflevert aan de therapeut. Om deze erkenning ook in de toekomst te mogen behouden, is het sinds 2017 verplicht om een navormingsportfolio bij te houden van gevolgde manueel therapeutische relevante cursussen, symposia, congressen, … De criteria voor het behoud kan je hier (link naar de wettelijke tekst uit het Ministerieel Besluit van 24 april 2014) terugvinden.

De introductie van de Bijzondere Beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.

Vervolgopleiding manuele therapie

Om IFOMPTerkenning te verkrijgen en behouden, moet je in België voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Educational Standard van IFOMPT. Dit is noodzakelijk om onze positie als ‘full member’ van IFOMPT te behouden.

Als vertegenwoordiger voor België heeft MATHERA de verantwoordelijkheid om alle manuele therapie-opleidingen één keer in de zes jaar te monitoren. IFOMPT vraagt echter om elke drie jaar een rapportage over onderwijsprogramma-wijzigingen en een verslag over hoe de opleiding omgaat met feedback van externe assessoren en het ‘Educational Standard Committee’.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze IFOMPT-vertegenwoordiger via info@mathera.be, ter attentie van Bart Vanthillo.

Over manueel therapeuten

Ja! De wettelijk erkende manueel therapeuten in ons land zijn kinesitherapeuten die een door de Belgische overheid erkende en gesubsidieerde academische opleiding (derde cyclus) hebben afgerond én die houder zijn van een Bijzondere Beroepsbekwaamheid. Enkel zij mogen de titel ‘manueel therapeut’ gebruiken. Andere kinesitherapeuten die een erkende opleiding hebben gevolgd, maar niet beschikken over een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie, mogen die titel niet gebruiken.

Daarnaast bestaat er ook een internationale erkenning via de wereldvereniging IFOMPT – International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapy. Elke therapeut die een IFOMPT-erkende opeiding heeft gevolgd is IFOMPT-erkend. Maar deze IFOMPT-erkenning is niet voldoende om een Belgische (nationale) erkenning, een Bijzondere Beroepsbekwaamheid, te verkrijgen. 

De AXXON Belgian Specialist Group (ABSG) Manuele Therapie, of kortweg MATHERA, is de enige Belgische vereniging voor en door manueel therapeuten. MATHERA zet zich in voor de (nationale en internationale) belangen van manueel therapeuten, zowel inhoudelijk als om hun positie binnen de gezondheidszorg te versterken. We bevorderen en waarborgen de kwaliteit en groei van het vakgebied door voortdurend in te spelen op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Ja, manueel therapeuten zijn wereldwijd te vinden. Maar momenteel zijn door de wet erkende therapeuten alleen in België te vinden. Enkel de wettelijk erkende kinesitherapeuten mét een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in manuele therapie mogen de titel van manueel therapeut gebruiken in België.

Daarnaast zijn er ook IFOMPT-erkende manueel therapeuten. Dit wil zeggen dat de opleiding die ze hebben gevolgd voldoet aan de ‘Educational Standards’ van IFOMPT. 

Advertenties

Je kan eenvoudig zelf een advertentie plaatsen op onze website. Ga naar de pagina ‘Vacatures‘ en volg de instructies om je advertentie te plaatsen.

We staan voor je klaar!

Zit je hier met onbeantwoorde vragen of wil je meer weten over onze projecten, activiteiten of medische specialisatie bij MATHERA? Contacteer ons, we staan altijd voor je klaar!

Onze team van experts staat klaar om je vragen te beantwoorden en extra informatie te verstrekken. Bij MATHERA koesteren we onze klanten en zetten we ons volledig in om zowel onze huidige als (toekomstige) leden en patiënten de best mogelijke service en ondersteuning te bieden.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Niet alleen onze sociale media, maar ook onze digitale nieuwsbrief is ideaal om gratis op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de (inter)nationale wereld van manuele therapie.