Manual therapy takes your patients further

Manuele therapie voor artsen

Met manuele therapie, gespecialiseerde zorg binnen de kinesitherapie, zijn patiënten zeker van een kwalitatieve totaalaanpak voor hun neuromusculoskeletale bewegings- en functioneringsklachten. Zo zijn een effectieve  behandeling van hun klachten met streven naar een duurzame verbetering van hun levenskwaliteit gegarandeerd. De nadruk ligt hier op patient-centered care, shared decision making en zelfmanagement.

Manuele therapie binnen de kinesitherapie

Ontdek manuele therapie als specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op functioneringsproblemen van patiënten met bewegingsklachten. Een manueel therapeut, heeft een aanvullende  academische opleiding voor manuele therapie gevolgd en is daarom expert in het onderzoeken en behandelen van pijn- en bewegingsklachten, vooral aan de rug, nek, schouders en heupen.

Manuele therapie combineert hands-on technieken zoals mobilisatie en manipulatie, met hands-off technieken zoals luisteren, communicatie, educatie en oefentherapie.

Wanneer doorverwijzen naar een manueel therapeut?

In het algemeen kan je patiënten met klachten in het neuromusculoskeletale domein, die activiteiten beperken en de algemene gezondheid negatief beïnvloeden, doorverwijzen naar een manueel therapeut. Een patiënt heeft vooral baat bij manuele therapie bij de volgende aandoeningen:

Klachten van de wervelkolom

Cervicale klachten

Lumbale en sacro-iliacale klachten

Thoracale en costo-vertebrale klachten

Hoofdpijn

Duizeligheid

Temporomandibulaire klachten

Tinnitus

Coccygodynie

Klachten ter hoogte van de extremiteiten

CRPS

Frozen shoulder

Subacromiaal pijnsyndroom

Thoracic Outlet syndroom

Rotator cuff gerelateerde klachten

Tendinopathieën

Carpal tunnel-syndroom

Piriformissyndroom (Pelvic Outlet syndroom)

Pertrochanterklachten

Patello-femorale klachten

Fasciïtis plantaris

Achillodynie

Nociplastische pijn of een overgevoelig pijnsysteem

Post-operatieve en post-traumatische klachten

Myofasciale klachten

Degeneratieve gewrichtsklachten

Manuele therapie: gespecialiseerde zorg voor jouw patiënten

Erkende manueel therapeuten hebben na hun masteropleiding tot kinesitherapeut een internationaal erkende vervolgopleiding Manuele Therapie gevolgd aan een officieel erkende academische instelling en hebben minstens één jaar werkervaring opgedaan binnen het domein van de manuele therapie alvorens hen het getuigschrift van Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie wordt toegekend. Hun kennis en vaardigheden houden ze bovendien up-to-date dankzij verplichte bijscholingen in hun vakgebied.

Manueel therapeuten zijn specialisten in de behandeling van ingewikkelde neuromusculoskeletale klachten. Ze gebruiken doorgedreven klinisch redeneren en specifieke behandelingstechnieken.

Patiëntgerichte zorg, ook wel “patient-centered care” genoemd, is een benadering in de gezondheidszorg waarbij de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt centraal staan in het zorgproces. Het doel is om de zorg af te stemmen op de individuele patiënt, rekening houdend met zijn of haar unieke omstandigheden en betrokkenheid bij besluitvorming over de behandeling. Dit gaat verder dan alleen medische behandeling en omvat ook aandacht voor de communicatie, informatievoorziening en emotionele ondersteuning van de patiënt. Het streven is om de patiënt actief te betrekken bij zijn of haar eigen zorg en de kwaliteit van leven duurzaam te verbeteren.

Wereldwijd is er een brede consensus binnen de kinesitherapie over de effectiviteit van manueel therapeutisch handelen. De inbedding binnen universitaire opleidingen garandeert verdere wetenschappelijke evolutie.


Deze artsen gingen je voor

Samenwerken met een manueel therapeut om de oorzaak van bewegings- en pijnklachten bij je patiënt(en) te achterhalen?