MATHERA

Voor en door manueel therapeuten in België

ABSG MATHERA (AXXON Belgian Specialist Group) is al meer dan 30 jaar de enige officiële Belgische vereniging voor manueel therapeuten, erkend door en samenwerkend met AXXON PTiB, Physical Therapy in Belgium. Samen verbinden we manueel therapeuten en laten hen groeien opdat zij hoogwaardige zorg aan patiënten kunnen blijven verstrekken.

Het verhaal van MATHERA

De stem van Belgische manueel therapeuten

Wat ooit begon als twee kleinschalige alumniverenigingen, groeide uit tot een krachtige organisatie die Belgische manueel therapeuten met trots vertegenwoordigt en ondersteunt.

Jaren 60 en 70:

Belgische kinesitherapeuten die zich verder willen verdiepen in nieuwe musculoskeletale technieken en behandelmogelijkheden volgen cursus bij buitenlandse, zich stilaan in de manuele therapie profilerende, collega’s:  Freddy Kaltenborn en Olaf Evjent (Noorwegen), Geoffrey Maitland en Robin McKenzie (Australië), Stanley Paris (USA), David Lamb (Canada), James Cyriax en Gregory Grieve (UK), …

Jaren 80:

Introductie van de manuele therapie in België. Belgische collega-kinesitherapeuten die in het buitenland opleidingen volgden, starten zelf met vorming (FILAX, BIMOMT, PAVOMT). Eind jaren tachtig integreren deze vormingen manuele therapie zich steeds meer in de academische structuur van het onderwijs, met specialisatiemogelijkheden via masters en postgraduaten.

1990:

België wordt door IFOMPT erkend als Registered Interest Group

1991:

De eerste lichting academische gevormde manueel therapeuten studeren af aan respectievelijk UGent en VUBrussel. Aan beide universiteiten wordt een alumnivereniging opgericht: BVMT-ABTM en BMWT.

1996:

Tijdens het IFOMPT-congres in Lillehammer ontvangt België de status van  IFOMPT Member Organisation: elke Belgische academische opleiding MT streeft sindsdien de norm op gebied van onderwijs en vorming (in 1975 door het ‘Standards Committee’ van IFOMPT bepaald) na.

2013:

De alumniverenigingen fuseren tot belangenvereniging MATHERA.be. Op 31 januari neemt MATHERA.be officieel de rol van Belgische  IFOMPT-lidvereniging over van BVMT-ABTM, waarna de organisatie uitgroeit tot de grootste Belgische vereniging voor en door manueel therapeuten.

2014:

AXXON PTiB (Physical Therapy in Belgium) erkent MATHERA officieel als Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy. De organisatie gaat verder onder de naam ABCIG MATHERA.be.

2018:

Om de wettelijke erkenning te versterken en manueel therapeuten beter te vertegenwoordigen, vormt ABCIG MATHERA.be een joint venture met AXXON PTiB. Lidmaatschap van AXXON is nu een vereiste om lid te worden van ABCIG MATHERA.be.

2021:

Onze organisatie verandert nog één keer van naam en heet voortaan ABSG MATHERA (Axxon Belgian Specialist Group). Zo verstevigen we onze wettelijke erkenning en bieden we een betere vertegenwoordiging voor erkende manueel therapeuten.

Leven is bewegen

En dankzij manuele therapie hoeven patiënten niet te leven en bewegen met pijn en disfunctie. Manueel therapeuten staan klaar met ervaring, middelen en praktische expertise om bewegen weer vanzelfsprekend te maken.

We promoten hun profiel, creëren een breed collectief rond manuele therapie en ondersteunen kwaliteits- en registratiemodellen voor onze leden. Zo stimuleren we officiële erkenning bij alle bevoegde instanties.

manueel therapeuten met een nieuwsbrief en updates over manuele therapie, politiek,  IFOMPT en (wetenschappelijke) onderzoeken. Zo houden we onze therapeuten up-to-date.

in manuele therapie door de organisatie van en deelname aan wetenschappelijke vormingen, bijeenkomsten en congressen binnen het vakgebied.

van manuele therapie door de  IFOMPT-erkenning van opleidingen in België te faciliteren, bewaken en coördineren. Verder bieden we ook praktische voordelen voor aangesloten leden, waaronder een voordelige BA-polis en pensioenopbouw.

Versterk jouw positie als manueel therapeut.

Meer over MATHERA

Organogram

Op nationaal vlak maakt MATHERA deel uit van AXXON - Physical Therapy in Belgium, de algemene beroepsvereniging kinesitherapie, om de belangen van onze leden te behartigen. Op internationaal niveau is MATHERA de officiële vertegenwoordiger van België als subgroup binnen het IFOMPT – International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur Onze Raad van Bestuur vertegenwoordigt de leden van MATHERA en verdedigt de belangen van de manuele therapie in België. Het is een gezonde mix tussen collega’s uit het werkveld en docenten uit de verschillende opleidingen manuele therapie.

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter: Vanthillo Bart, Gent
 • Ondervoorzitter: Hage Renaud, Bruxelles
 • Secretaris: De Cock Kristof, Beveren
 • Penningmeester: 
 • IFOMPT-representative: Vanthillo Bart, Gent

Bestuurders:

 • Dankaerts Wim, Tienen
 • Grosdent Stéphanie, Theux
 • Larock Caroline, Sprimont
 • Malone Shaun, Brasschaat
 • Pitance Laurent, Bruxelles
 • Proost Jozef, Vosselaar
 • Scafoglieri Aldo, Massemen
 • Thiry Paul, La Louvière
 • Van Hoof Wannes, Leuven
 • Vermeir Pieter, Humbeek
 • Wolfs Sebastien, Louveigne

Aspirant bestuurder:

 • Jacqmin Javier, Nijvel

Werk- en adviesgroepen

Naar analogie met de structuur van de Internationale Federatie van Manipulatieve Fysiotherapeuten (IFOMPT) zijn er binnen MATHERA veen viertal verschillende werk- of adviesgroepen. Elk bestuurslid engageert zich binnen een of meerdere van deze groepen.

 • Branding-campagne
 • Innemen position statements
 • Organiseren van wetenschappelijke activiteiten: lezingen, workshops, webinars, congres, …
 • Voorbereiden van de 5-jaarlijkse internationale visitatie van alle Belgische erkende opleidingen manuele therapie
 • Opvolgen remediëring monitoringsverslag
 • Jaarlijks opvragen van lesprogramma, betrokken docenten, …
 • Onderhouden goede contacten met bestuur andere IFOMPT Member Organisations.

ABSG MATHERA.be is de lidorganisatie (MO) van de Internationale Federatie van Manipulatieve Fysiotherapeuten (IFOMPT). De erkenning als IFOMPT-lidorganisatie betekent dat de opleidingen Manuele Therapie voldoen aan de educatieve ​IFOMPT-normen voor Advanced Orthopaedic Manual Physiotherapy. 
De IFOMPT-werkgroep van ABSG MATHERA.be is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de certificaten en diploma’s van kinesitherapeuten die een IFOMPT-erkend educatief programma in België hebben voltooid. Kinesitherapeuten met een Master of Science of postgraduate academische master in Manuele Therapie kunnen de IFOMPT– erkenning als manueel therapeut verkrijgen. Daarnaast volgt deze werkgroep de vijfjaarlijkse IFOMPT-monitoring op. Tijdens deze internationale visitatie wordt nagekeken in hoeverre de Belgische opleidingen voldoen aan de Educational Standards van IFOMPT. 

De Belgische erkenning als Manueel therapeut echter wordt geregeld door de wetten op de Bijzondere Bekwaamheden in de kinesitherapie en de federale en regionale overheden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de verschillende wettelijke aspecten die verband houden met het beroep van kinesitherapeut (afgifte van het visum Kinesitherapie, de bevoegdheid om de normen te bepalen waaraan kinesitherapeuten moeten voldoen om de erkenning van hun bijzondere bekwaamheid te bekomen en te behouden.

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de administratieve en uitvoerende aspecten in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië (erkenning van professionele diploma’s van Belgische en buitenlandse kinesitherapeuten, bepaling van de contingentering , het beheer van de erkenningscommissie).

Voor alle informatie over opleidingen en vervolmakingen tot Kinesitherapeut en Kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid, verwijzen wij naar de websites van de Franse en Vlaamse Gemeenschap van België (www.enseignement.be en www.zorg-en-gezondheid.be).

Wetenschappelijke Commissie

De Wetenschappelijke Commissie (WC) biedt cruciale ondersteuning, begeleiding en advies aan de Raad van Bestuur op het gebied van beleid en alle relevante wetenschappelijke aspecten. Ze komt een paar keer per jaar bijeen om prioriteiten vast te leggen en activiteiten te plannen.

De commissie bestaat uit academici die elk een universitaire onderwijs- en researchprogramma in het domein Manuele Therapie representeren.

 • Prof. Dr. Cagnie Barbara, UGent
 • ​Prof. Dr. De Pauw Joke, UAntwerpen
 • Prof. Dr. Dankaerts Wim, KU Leuven
 • Prof. Dr. Demoulin Christophe, ULiège
 • Prof. Dr. Pitance Laurent, UC Louvain
 • Prof. Dr. Sobczak Stéphane, HELB-Ilya Prigogine
 • Dr. Stenneberg Martijn, VU Brussel

Samen sterk voor manuele therapie

Het MATHERA-team behartigt dagelijks de belangen van manueel therapeuten in België. Van opleidingsverantwoordelijken tot doorwinterde professionals, elk teamlid put uit een rijke bron van ervaring, rechtstreeks uit het werkveld en de praktijk.

Onze teamleden

Bart Vanthillo

Voorzitter / IFOMPT-representative

Renaud Hage

Ondervoorzitter

Kristof De Cock

Secretaris

Stéphanie Grosdent

Bestuurslid

Wannes Van Hoof

Bestuurslid

Sebastien Wolfs

Bestuurslid

Pieter Vermeir

Bestuurslid

Paul Thiry

Bestuurslid

Jef Proost

Bestuurslid

Aldo Scafoglieri

Bestuurslid

Wim Dankaerts

Bestuurslid

Caroline Larock

Bestuurslid

Shaun Malone

Bestuurslid

Laurent Pitance

Bestuurslid

Javier Jacqmin

Aspirant-bestuurslid

Bart Vanthillo

Voorzitter / IFOMPT-representative

Bart Vanthillo

Voorzitter / IFOMPT-representative

Een erkend manueel therapeut in jouw regio?

Ontdek de oorzaken van bewegings- en pijnklachten met de hulp van een manueel therapeut, voor jezelf of je patiënt(en).